Stichting Cathedral Organ Leiden

Stichting

Download onze brochure!

Op 19 mei 2006 heeft Stichting Cathedral Organ Leiden in aanwezigheid van de Britse ambassadeur, de heer Lyn Parker, officieel het voornemen bekend gemaakt om binnen enkele jaren in de Hooglandse Kerk te Leiden een groot Engels orgel in gebruik te nemen. Het nieuwe orgel, waarvan inmiddels de contouren meer en meer zichtbaar worden, belooft een van de mooiste Engelse orgels van het Europese vasteland te worden. Over de achtergrond van de door Stichting Cathedral Organ Leiden gemaakte keuzes voor wat betreft type orgel, gekozen locatie en specifieke kenmerken, verwijzen wij graag naar de beschikbare brochure en de inhoud van deze website.

Dankzij alle sponsors en donateurs is Stichting Cathedral Organ Leiden er inmiddels in geslaagd een uniek bestaand orgel te verwerven dat de klanktechnische basis zal vormen van het uiteindelijke instrument. Het betreft een orgel van de wereldberoemde orgelbouwer Henry 'Father' Willis, gebouwd in 1892 en bevindt zich in nagenoeg originele staat. De kwaliteit, uitstraling en klankkleuren van dit orgel garanderen dat het uiteindelijke kathedrale orgel zich kan meten met de mooiste orgels van Europa!Wij zijn bijzonder verheugd met het feit dat de Hooglandse Kerk de thuisbasis van het Engelse orgel wordt. Niet alleen is dit gebouw vanuit muzikaal oogpunt ideaal, doch het voor Leiden beeldbepalende gebouw krijgt er een belangrijke gebruiksfunctie bij. Stichting Cathedral Organ Leiden (op generlei wijze verbonden aan de Leidse Binnenstadsgemeente of de PKN) draagt hiermee bij aan de instandhouding van dit unieke gebouw.

Met twee monumentale orgels in één kathedrale ruimte, het beroemde barokke De Swart / Van Hagerbeer-orgel en het nieuwe Engels-romantische orgel, ontstaat in Leiden een fantastisch orgelpodium. Leiden beschikt reeds over een aantal fraaie, vaak historische barokorgels zoals het Van Hagerbeer-orgel in de Pieterskerk. Stichting Cathedral Organ Leiden zal door de realisatie van het Engelse kathedrale orgel, alle toekomstige concerten en evenementen én de samenwerking met andere concertorganisatoren en Stichting Orgelstad Leiden, substantieel bijdragen aan de promotie van Leiden als orgelstad.

Het project wordt ondersteund door een Comité van aanbeveling waarin naast bekende hoogwaardigheidsbekleders ook nationaal en internationaal bekende topmusici hebben plaatsgenomen.

Met de verwerving van het 'Father' Willis-orgel worden de contouren van het Engelse kathedrale orgel zichtbaar en hoorbaar. Graag nodigen wij u uit om samen met ons dit unieke project volledig te realiseren. Moge deze website daartoe de opmaat zijn!


Hoogachtend,

mr. C.F.C. Resseler
voorzitter Stichting Cathedral Organ Leiden

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.